---

Eşti aici

 

 

PREZENTARE GENERALA

Prin decretul regelui Ferdinand I, nr. 607 din data de 17 Februarie 1923 se înființează Direcțiunea IX Cluj aparținând Ministerului Lucrărilor Publice, care cuprinde județele de odinioară: Sătmar, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Turda Arieș, Cojocna, Soniac-Dobaca și Salagin. În anul 1951, prin Decretul nr. 7 din data de 13 Ianuarie Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri trec în administrarea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor .
D.R.D.P. Cluj își desfășoară activitatea în partea de nord-vest a țării, pe raza județelor Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Maramureș, Alba, Satu Mare, Sălaj, administrând 2.648,135 de km.
D.R.D.P. Cluj, ca subunitate a C.N.A.I.R. -S.A. desfășoară activități de interes public național, având ca obiect de activitate:
•    proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea întreținerea și exploatarea autostrăzilor și drumurilor naționale;
•    implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice în concordanță cu strategia Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare;
•    încasarea în punctele de frontieră și în alte puncte, stabilite conform legii, a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor și drumurilor naționale;
•    emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrăzilor și drumurilor naționale, pentru construcții, panouri publicitare, instalații și alte obiective similare;
•    emiterea de autorizații speciale de transport intern;
•    încasarea și controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor și drumurilor naționale;
•    activități comerciale industriale și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.
Pentru realizarea obiectului de activitate, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, ca subunitate a C.N.A.I.R.  S.A. desfășoară activități industriale, de cercetare, de proiectare, de construcții, de întreținere, de învățământ, etc.
De asemenea, deține în concesiune elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale pe care le administrează, exploatează, întreține și repară.
D.R.D.P. Cluj are în subordine Secțiile de Drumuri Naționale: Cluj, Bistrița, Oradea, Baia Mare, Alba, Satu Mare, Zalău, Secția Autostrăzi, Secția Producție și 55 de districte.
D.R.D.P. Cluj – Central mai cuprinde în plus un Laborator și 4 puncte A.C.I.

        

 


Program de functionare D.R.D.P. Cluj conform art. 52 alin. (1) din CCM nr. 196/02.06.2014

 

D.R.D.P. Cluj

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 15:30

S.D.N. 1-8

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 15:30

Districte si formatii de lucru

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 16:00