---

Eşti aici

SNA 2021 - 2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. 1269/17.12.2021, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor de strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public, C.N.A.I.R. S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, conducerea și personalul instituției aderă la valorile fundamentale și la principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și se obligă să declare orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, să se folosească în prerogativele funcției publice pentru obținerea de beneficii necuvenite pentru ei, famiile lor sau persoane apropiate. Totodată, aceștia se obligă să asigure accesul neîngrădit la informațiile de interes public și transparența procesului decizional în cadrul acestui proces.